8 คะแนน563,รีบอร์นตอนที่หวย_ออก_วัน_เสาร์621 คะแนน